Ascend s.r.o.

Späť na hlavnú stránku


Otváranie bankových účtov v Rakúsku vedených vo fyzickom zlate

Dôvody prečo Zlato:

Hlavnou úlohou zastúpenia Zlata v majetku je Ochrana a udržanie Kúpnej sily už získaného majetku.

Zlato ochraňuje pred Infláciou a udržiava si kúpnu silu už tisícročia
napr. koľko za Ježišových čias pred 2000 rokmi stál Dom strednej triedy stojí v zlate aj teraz, tak isto koľko vtedy stálo oblečenie stredne postaveného Rimana stoji v zlate aj teraz atď...

Najznámejší prípad hyperinflácie sa udial v Nemecku počas Weimarskej republiky, od januára 1919 do novembra 1923. Priemerná cenová hladina sa vtedy zdvojnásobovala každých 28 hodín. V januári 1919 sa obchodovala unca zlata za 170 mariek a v novembri 1923 mala tá istá unca hodnotu už 87 triliónov mariek. Počas tohoto 5-ročného obdobia sa cena zlata zvýšila 1,8 – násobne viac ako miera inflácie. Zlato si teda nie len udržalo svoju kúpnu silu, ale dokonca posilnilo o 80%.

Zlato ochraňuje pred Devalváciou
kedy mena zostáva rovnaká napr. naše dnešné EUR, ale úradne je skokom zo dňa na deň znížený jeho Kurz oproti iným menám. Pri devalvácii dochádza k znehodnoteniu meny - strate kúpnej sily.

Zlato ochraňuje pred finančnou katastrofou zvanou Menová reforma
Kto vie napr. či naše EUR takto o rok ešte budeme vôbec mať?


Jedna taká životná katastrofa napr.: Československá menová reforma (1953)

Reformou vláda odstránila dovtedajšie nominálne znehodnotenie meny, prídelový systém i čierny trh, zároveň ale poškodila mnoho drobných i veľkých sporiteľov, živnostníkov a obchodníkov, ktorí prišli o prevádzkový kapitál.

Napriek tomu, že ešte 36 hodín pred jej prevedením prezident republiky Antonín Zápotocký oznámil, "že koruna je pevná a takýto krok neprichádza naprosto v úvahu", 1.6. 1953 k reforme naozaj došlo.
Zatiaľ čo hotovosť do 300 Kčs na osobu sa prepočítavala v pomere 5:1 , nad 300 Kčs už v pomere 50:1.
Tragédiou väčšiny obyvateľov bolo, že po predchádzajúcich skúsenostiach neverili bankám a tak mali väčšinu peňazí doma v hotovosti.

Vklady v peňažných ústavoch
do 5000 Kčs vrátane boli prepočítavané v pomere 5:1
do 10 000 Kčs už v pomere 6,25:1
do 20 000 Kčs v pomere 10:1
do 50 000 Kčs v pomere 25:1
a vyššie v pomere 30:1

Práve tento krok väčšina obyvateľov pochopila ako veľkú krádež, tým skôr, že členovia komunistickej strany dostali často lepší kurz, ktorý naviac nebol viazaný na výšku čiastky.
V niektorých mestách došlo po reforme k nepokojom obzvlášť medzi robotníkmi. Najsilnejší odpor vzbudila menová reforma v Plzni, kde bol jej dopad ešte zvýraznený tým, že plzeňská Škodovka úmyselne vyplatila mzdy skôr, pred reformou (vid Plzeňské povstanie).
Vklady vložené na nové vkladné knižky po 16. máji 1953 sa prepočítavali v pomere 50:1. Vklady na knižky robotníkov a úradníkov z pravidelného podnikového sporenia sa prepočítavali v pomere 5:1.
Zostatky na účtoch organizácií JRD sa prepočítavali 5:1. Priemerne došlo k celkovému prepočtu 10:1 (Vklady v Štátnej Sporiteľni pred menovou reformou 9 000 000 Kčs, po prepočte 930 000 Kčs).
V dôsledku tejto Reformy ešte viac poklesla životná úroveň a kúpna sila obyvateľstva, čo sa odrazilo na sile celej československej ekonomiky.
Štyri dni po Reforme bolo vymenené 49,1 miliardy starých korún za 1,4 miliardy nových (teda priemerne 35:1, pričom zmena cien bola zhruba 10:1 až 5:1)Ďalej prečo Zlato

Lebo ho je na Zemi len obmedzené množstvo


Doteraz sa ho odhadom vyťažilo za celu históriu ľudstva asi niečo cez 170 tisíc ton. Z toho až 90% len od vypuknutia Kalifornskej zlatej horúčky 1848 a zostávajúce ekonomicky ťažitelné zlato je odhadované na 50 tisíc ton.
Ťaží sa však niekoľko rokov tempom asi 2500 ton ročne... teda asi do 20 rokov bude všetko ekonomicky ťažitelné zlato už vyťažené !

Lebo Dopyt stúpa

Dopyt za posledné roky narástol na vyše 4000 ton ročne.
Napr. v Číne komunisti od roku 2004 oficiálne povolili vlastniť občanom Fyzické Zlato a tak ako si žijú postupne Číňania lepšie, tak ďalej stúpa dopyt... Ten stúpa aj prirodzene so zvyšujúcim sa počtom ľudí na Zemi.
V roku 1900 bolo na Zemi asi 1,6 miliardy ľudí a teraz je ich už vyše 7 miliard...
Analytici odhadujú, že dopyt po Zlate stúpne do 5 rokov na 6000 ton ročne a do 10 rokov až na 10000 ton ročne.

Lebo sa používa v rôznych moderných technológiách


V elektrotechnike, medicíne, v automobilovej, lodnej, leteckej, vesmírnej technike...

Lebo rastú Ťažobné náklady


Zdroje na internete uvádzajú, že od 2002 do 2009 rástli v priemere až o 11% ročne.. Zvýšené náklady sa premietajú do výslednej ceny zlata.
Na jeseň 2011 boli ťažobné náklady v priemere nad 700 USD/unca a ďalej rastú, lebo zlato sa ťaží ďalej v horších podmienkach, vo väčších hĺbkach v JAR napr. a z hornín kde sa nachádza zlato v menšej koncentrácii.
Najviac rastú náklady z dôvodu rastu platov baníkov, ak nerastú tak štrajkujú čo zastaví ťažbu a cena aj tak ešte viac stúpne. Majitelia baní isto nebudú chcieť ťažiť iba za priame náklady ale chcú zisk.
Z týchto dôvodov nehrozí, že by Cena zlata na rozdiel napr. od investovania do akcií alebo dlhopisov klesla na Nulu.
Starši článok na tému Rastu ťažobných nákladov:
Novší z REUTERS z May 14, 2012 v angličtine:
Vyjadrenie Svetového Zlatého konzilu:
Gold miners need $3,000 price in five years - gold council

May 14 (Reuters) - Sharp increases in mining costs mean gold will need to reach $3,000 an ounce in five years for the industry to stay profitable, World Gold Council chief executive Aram Shishmanian said on Monday.
Miners currently needed a gold price of $1,300 to survive, Shishmanian said, but faced steep rises in mining costs, along with the cost of dividends and host nation taxes.
teda Ťažiči zlata potrebujú cenu Zlata aspoň na 1300 USD za uncu aby prežili... ak by šla nižšie prestanú ťažiť, nebudú si vyrábať straty.
A sám Šéf Svetového Zlatého konzilu ktorý združuje vyše 60% svetových ťažiarov zlata a k tomu rafinérie drahých kovov tvrdi že Ťažiči zlata potrebujú cenu zlata do 5 rokov na 3000 USD/ unca...Otváranie Bankových účtov v Rakúsku vedených vo Fyzickom zlate

(podobné služby v SR ponúka už zopár rokov niekoľko rôznych miestnych a zahraničných sro-čiek ale to sú všetko teda nebankovky nekontrolované Národnou bankou...)
avšak produkt: Gold depot - LIFESTYLE ZLATÝ DEPOZIT je bankový účet, vedený v čistom investičnom 999,9/1000 zlate a je od banky PARTNER BANK AG, Goethestrasse 1a, A-4020 Linz

Ako depozitná banka a správcovská spoločnosť podlieha prísnej kontrole zo strany Rakúskeho štátneho dozoru nad bankovníctvom a cennými papiermi, čím je zabezpečený vysoký štandard obchodných operácií.
Klienti si môzu od Partner Bank kúpiť fyzické zlato. Takéto aktívum je oddelené od ostatných aktív banky a predstavuje špeciálny majetok klienta. Bankove tajomstvo je uzákonené rakúskou ústavou.
Pohodlný prístup k výpisom z depozitu s aktuálnym kurzom je zabezpečený prostredníctvom zákazníckeho on-line servisu Partner Bank.

Keďže je to depozitná trezorová banka je bez klasického bankového rizika, neposkytuje úvery a robí výlučne depozitný biznis (špeciálne aktíva).
Zlato klientov je nakúpené vo výške 100% vo fyzickej podobe a uložené v bankovom trezore a je auditované raz za štvrťrok, takže ak si ho chce klient vybrať, vždy tam je a nehrozí tzv. Run na Banku... že by boli vklady nedostupné. Okrem toho že fyzické zlato je v hodnote 100% má Banka navyše ešte ďalšie 48% krytie hodnoty účtov v hotovosti na rozdiel od klasických retailových a investičných bánk ktoré majú väčšinou krytie len na minime okolo 10% vkladov podľa normy BASEL III

Prečo rakúska banka?
Rakúsko je charakteristické hospodárskou a politickou stabilitou, ale tiež prísne regulovaným finančným trhom. Rakúsko je v súčasnosti držiteľom raitingu AAA.
(už nie u všetkých troch hlavných ratingoviek) Dodržiavanie prísnych pravidiel je pod kontrolou Dozorného orgánu nad finančným trhom a Národnej banky Rakúska.
Bankový účet je vedený priamo vo fyzickom zlate. Klient má na účte (v bankovom trezore) príslušný počet gramov (vedené na stotiny gramu) 999,9/1000 zlata.
Zlato je tak podla rakúskych zákonov majetkom klienta a nie banky.

Popis procesu otvorenia:


Po vyplnení a podpísaní príslušných dokumentov a prevedení príslušnej sumy na rakúsky alebo slovenský účet PARTNER BANK AG nakúpi banka
cez rakúsku mincovňu v certifikovanej švajčiarskej zlievarni drahých kovov Argor-Heraus pre klienta zlaté tehličky čistoty 999,9/1000 a uskladní ich v bankovom trezore. ( môžu byť aj Svetovo uznávané tehličky Munze Osterreich, Heraus alebo Umicore)

Klient si môže otvoriť dva typy účtov: ( môže mať aj oba súčasne )

A. Sporiaci účet - otvorený
B. Jednorázový nákup - uzatvorený účet

A. Sporiaci účet - otvorený


Pri tomto type účtu si klient stanoví cieľovú sumu v eurách. (v Českej republike v CZK) Je to suma, ktorú si chce klient nasporit za dobu sporenia. Dobu sporenia si môže vybrať z intervalu 60 - 300 mesiacov (teda 5 až 25 rokov), klient túto sumu našetriť nemusí. Po našetrení cieľovej sumy sa na daný účet už peniaze na nákup zlata vkladať nedajú. Klient môže mať však zatiaľ ľubovolný počet účtov.
Účet je otvorený na ľubovolne dlhú dobu, až kým klient účet nezruší. Pri úmrtí klienta je účet dedičný v zmysle slovenskej legislatívy.

Minimálna cieľová suma je 3000 EUR, maximálna cieľová suma nie je limitovaná. Klient zaplatí poplatok za spracovanie vo výške 6% z cieľovej sumy.

Možnosti vkladu:


Minimálny prvý vklad na účet je 50 EUR.
Nie je potrebne vkladať peniaze pravidelne.
Aj výška platieb môže byť rôzna, teda ak to vyzerá, že bude zlato klesať môže klient prerušiť na nejaký čas platenie napr. na 3 mesiace a potom naraz poslať platbu za 3 mesiace (alebo aj viac ak to vyzerá výhodne) pri klesnutej cene...
Také niečo je ale vhodné robiť iba v prípade klienta, ktorý to dlhodobejšie sleduje! inak je najlepšie sporiť si pravidelne. Tam sa potom využije postupne tzv. Efekt priemerných nákladov bližšie vysvetlený tu: Cost Average Efekt

Možnosti výberu:


1. Klient si môže kedykoľvek vybrať akúkoľvek sumu v EUR (nie je žiadna viazanosť) prostredníctvom formulára a banka mu zašle požadovanú sumu na jeho osobný bankový účet.
2. Klient si môže dať zaslať zlato (alebo časť zlata) domov kuriérom (vyplniť formulár). Minimálne množstvo zlata na zaslanie pri sporivom programe je 50 gramov. Za zaslanie zlata si Partner Bank AG účtuje jednorazový poplatok 12,5 EUR + poplatok za kuriérsku službu.
3. Klient si môže zlato (alebo časť zlata) vyzdvihnúť osobne v banke (vyplniť formulár). Minimálne množstvo zlata na vyzdvihnutie v banke pri sporivom programe je 50 gramov. Osobný odber zlata je potrebné nahlásiť Partner Bank AG minimálne 6 dní dopredu pred 15tym a 30tym dňom mesiaca.

Cenu za ktorú PARTNER BANK AG pre klienta zlato nakupuje je London fixing + 7,5%
Cena ktorú vyplatí PARTNER BANK AG klientovi za jeho zlato (ak chce klient EURa) je podľa London Fixing v deň predaja.

Poplatky:


za úschovu zlata vrátane poistenia: 0,2% z hodnoty zlata klienta (+20% DPH z poplatku) štvrťročne (nepredáva sa klientovo zlato).
za odoslanie písomností 5 EUR (neplatí sa, ak klient využíva on-line zákaznícky servis).
za on-line servis 15 EUR jednorázovo
za predaj zlata 12,50 EUR (+ 20% DPH z poplatku)
za výdaj a odoslanie zlata 12,50 EUR (+ 20% DPH z poplatku)
za výdaj zlata a jeho vyzdvihnutie v banke si Partner Bank AG neúčtuje žiadne poplatky
za vedenie účtu 6 EUR štvrťročne.

B. Jednorazový nákup - uzatvorený účet


Táto forma nákupu umožňuje klientovi vložiť na účet minimálne sumu 2500 EUR. Maximálna suma nie je obmedzená.
Peniaze na tento účet je možné vložiť len jedenkrát, ďalšie vklady nie sú možné.
Klient však môže mať neobmedzený počet jednorazových účtov. Účet sa otvára na dobu neurčitú, to znamená, že dobu trvania účtu si určuje klient.
Pri úmrtí klienta je účet dedičný v zmysle slovenskej legislatívy.

Pri tejto forme účtu môže na žiadosť klienta Partner Bank AG za vložené peniaze nakúpiť aj tehličky investičného bankového zlata 999,9/1000 s konkrétnou hmotnosťou podľa ponuky.
Klient zaplatí poplatok za spracovanie vo výške 6% z cieľovej sumy.
Možnosti výberu: Ostatné podmienky sú rovnaké ako pri sporiacom účte.

Súhrn výhod ktoré poskytuje PARTNER BANK AG:


Najväčšou výhodou tohoto produktu od Partner Bank AG je vynikajúca nákupná cena zlata London fixing + 7,5%
Nákup investičného zlata oslobodený od DPH
Žiadne poplatky za výdaj zlata
Rozsiahla poistná ochrana
Nízky poplatok za uskladnenie zlata
Nákup a uskladnenie zlata len cez inštitúcie (Partner Bank AG, Rakúska mincovňa)
Geografická blízkosť Rakúska

Bolo by dobre mať v rodine aspoň jeden takýto účet?
(hlavne v dnešných neistých časoch?)

rozumná odpoveď je Áno...

Ďalej výhody tohoto Zlatého účtu:


Klient to má v Rakúsku a chránené Bankovým Tajomstvom zakotveným v Rakúskej Ústave.
V Rakúsku ak má klient Zlato v držbe minimálne rok, tak pri jeho predaji sa neplatí daň zo zisku nech je akýkoľvek.

Graf cien Zlata v menách EUR a USD za obdobie 10 rokov:
Na grafe vidno, že Cena zlata za tých 10 rokov vzrástla asi o +200% v EUR a až o 254% v USD. (hodnoty k začiatku septembra 2013, hodnoty sa menia z dôvodu toho, že sa jedná o živý graf a údaje sú v ňom stále aktualizované)

Mne sa tento produkt vidí vhodný hlavne ako verzia dlhodobého pravidelného si sporenia, keďže minimálna platba je 50 EUR mesačne (po prvej nepovinná)
môže to byť aj náhrada Stavebného sporenia, lebo mnoho ľudí si sporí napr. po 50 EUR mesačne v Stavebnom sporení po dobu 6 rokov.

Vraj staré Židovské osvedčené pravidlo je dávať jednu tretinu hodnoty majetku do fyzického zlata.
Tak ja som sa už čiastočne takto zabezpečil a ďalej si budujem svoj vlastný Zlatý poklad. Pre Ochranu a lepší spánok...
Niekedy bolo na Bankovkách napísané ze sú kryté zlatom, ale na dnešných Papieroch to nie je, lebo sú to nekryté vymyslené peniaze.
Tak som sa vybral cestou aspoň u časti majetku vymeniť Papier za Zlato...


Autor


Kontakt:
email: gold@ascend.sk


WebDesign & Source :: © 2o12 - 2o13 Ascend s.r.o. :: Všetky práva vyhradené